Чунджа +26 C°
Размер шрифта: больше или меньше

Управления района

Налоговое управление по Уйгурскому району в связи с изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс

Налоговое управление по Уйгурскому району в связи с изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс, внесенными Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 177-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реабилитации и банкротства, налогообложения» (далее – Закон), доводит до сведения следующее. 1. По налогообложению банковского сектора 1.1. С 1 января 2014 года пункт 2 статьи 90 Налогового кодекса дополнен подпунктами 7), 8), согласно которым не признаются доходом от снижения размера провизий (резервов) суммы провизий (резервов), ранее отнесенные на вычеты, при уменьшении размера требовании к должнику в следующих случаях: 1) уменьшения в бухгалтерском учете размера требования к должнику в виде неоплаченного просроченного кредита (займа) и вознаграждения по нему, дебиторской задолженности по документарным расчетам и гарантиям; 2) уменьшения размера требования к должнику в связи с прощ...
Подробнее Просмотры: 722 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 15.09.2014

Уважаемые налогоплательщики!

Перед регистрацией в качестве ИП физическим лицам необходимо изучить: · Налоговый кодекс, · Закон «О частном предпринимательстве», · Законодательство в сфере пенсионного обеспечения и социального страхования, в частности Постановление Правительства РК от 15 марта 1999 года № 245 «Об утверждении Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды», а также · Постановление Правительства РК от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений». Проведя анализ правонарушений совершаемых ИП, можно сделать вывод, что налогоплательщики, не изучают законодательство. Вместе с тем, упрощение процедуры регистрации и представления налоговой отчетности для ИП не означает, что Законы можно игнорировать. Кроме того, незнание законов не освобождает налогоплательщиков от ответственности. Исполнение нал...
Подробнее Просмотры: 593 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 15.09.2014

Ұйғыр ауданыы бойынша салық басқармасы алкоголь өнімдерін өткізушілер үшін «100-метрлік» күшін жойыл

Салық бақармасы ауданының кәсіпкерлеріне Қазақстан Республикасының “Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” 2014 жылғы 16 шілдедегі Заңының заңды күшіне енуіне байланысты алкоголь өнімдерін өткізушілер ағымдағы жылдың 20 қаңтарына дейін жыл сайын лицензиялық алымды енгізу қажеттілігін ескертеді, оның сомасы бөлшек саудада өткізушілер үшін 100 АЕК-ті, көтерме саудада өткізушілер үшін -200 АЕК-ті құрайды. Жыл сайын лицензиялық алымды төлемей алкоголь өнімдерін сақтаған және өткізген жағдайда лицензияның күшін тоқтатып 120-дан бастап 700 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл түрінде әкімшілік жауаптылық көзделген. Атап айтқанда, осы Заңда мынадай өзгерістер мен толықтырулар көзделген. Біріншіден, денсаулық сақтау және білім беру ұйымдарының, денешынықтыру-сауықтыру, спорттық және спорттық-техникалық имараттарды...
Подробнее Просмотры: 500 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 15.09.2014

Мүлікті жария ету бойынша

«Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 30 маусымдағы № 213-V Заңы мемлекеттiң мүлiктi, оның iшiнде бұрын жариялы экономикалық айналымнан шығарылған ақшаны жария ету жөнiндегi бiржолғы акция өткiзуiне байланысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдардың табыстары мен мүлкiн декларациялауға көшуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейдi. Осы Заңға сәйкес 2014 жылғы 1 қыркүйектен 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін мүлікті жария ету жүргізіледі. Мынадай мүлік: ақша; бағалы қағаздар; заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (бұдан әрі – қатысу үлесі); оған құқық немесе ол бойынша мәмілелер Қазақстан Республикасыныңзаңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуге жататын, басқ...
Подробнее Просмотры: 460 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 15.09.2014

Создано на платформе Alison CMS © 2011-2019. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании Licon.