Размер шрифта: больше или меньше

ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району"

РЕГИСТРАЦИЯ В ИС ЭСФ

Основное назначение ИС ЭСФ – автоматизация процесса взаимодействия между Поставщиками ТРУ и Покупателями ТРУ, в части обмена ЭСФ, через Министерство финансов Республики Казахстан в лице Комитета казначейства, который обеспечит прием, обработку, регистрацию, передачу и хранение СФ Прием, обработка, регистрация, передача и хранение СФ, выписанных в электронном виде, с целью снижения расходов и временных затрат на документооборот между субъектами бизнеса, улучшение информационного взаимодействия субъектов бизнеса с органами казначейства и налоговыми органами. Повышение качества исполнения бюджета, эффективности расходов и финансовой дисциплины государственных учреждений Повышение качества налогового администрирования, в том числе предупреждение, выявление и пресечение деятельности лжепредприятий Создание ЭСФ и регистрация ЭСФ в ИС СФ, с присвоением документу регистрационного номера. Осуществление ФЛК и иные проверки. Защита ЭСФ при помощи электронной подписи. До...
Подробнее Просмотры: 3 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 12.11.2018

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты мен міндеттері

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты қоғамда сыбайлас жемқорлықты жою болып табылады. 2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатына қол жеткізу мынадай: 1) қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбестік ахуалын қалыптастыру; 2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау және олардың салдарларын жою; 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өзара іс-қимылын нығайту; 4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық ынтымақтастықты дамыту; 5) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру міндеттерін шешу арқылы іске асырылады. Ұйғыр ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы
Подробнее Просмотры: 8 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 29.10.2018

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл: 1) заңдылық; 2) адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау басымдығы; 3) жариялылық пен ашықтық; 4) мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимыл жасауы; 5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын жүйелі және кешенді пайдалану; 6) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын басым қолдану; 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсететін адамдарды көтермелеу; 8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін жазаның бұлтартпастығы қағидаттары негізінде жүзеге асырылады. Ұйғыр ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы
Подробнее Просмотры: 8 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 29.10.2018

Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 жылғы 08 қазандағы халыққа жолдауы туралы.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 08 қазандағы Қазақстан халқына жолдауын басқарма қызметкерлеріне айтып үшінші бағытына нақты тоқсалып өтті. Сыбайлас жемқорлықпен белсенді күрес жалғасатын болады. Біріншіден, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер аясында мемлекеттік қызметшілердің тұрғындармен тікелей қарым-қатынасын азайтуға қол жеткізген жөн. Жер қатынастары мен құрылыс саласындағы бюрократтық рәсімдер жұртшылықты мазалайтын мәселелердің бірі болып саналады. Бұл салада ашықтық жоқ, халық пен бизнес ақпаратқа толық қол жеткізе алмай отыр. Жер қоры мен жылжымайтын мүлік нысандары туралы мәліметтердің бірыңғай ақпараттық базасын жасауды тапсырамын. Осы мәселе бойынша тәртіп орнатып, жерді нақты инвесторларға беру керек! Бұл – бір ғана мысал. Жұрттың және бизнес қоғамдастығының наразылығын туғызатын басқа да бағыттар бойынша тиісті жұмыстар жүргізу керек. Жалпы, 2019 жылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 80 пайызы, ал 2020 жылы кемінде 90 пайызы электронды форма...
Подробнее Просмотры: 8 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 29.10.2018

«Сыбайлас жемқорлықпен күрес –ортақ парызымыз

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты қоғамда сыбайлас жемқорлықты жою болып табылады. Заңмен көзделген шараларның жүйесі: сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті; сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдауды; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңдық сараптама жүргізу кезінде сыбайлас жемқорлық сипаты бар нормаларды анықтауды; сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды қалыптастыруды және сақтауды; қаржылық бақылауды; сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді; мүдделер қақтығысын болғызбауды және шешуді; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеп-тексеруді; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлауды;сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарларын жоюды; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндаманы қалыптастыруды және жариялауды қамтиды. Елбасы өзінің кезекті жолдауында басты мәселелердің бірі ретінде осы сыбайлас жемқорлықпен күресті қадап көрсе...
Подробнее Просмотры: 7 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 29.10.2018

«Сыбайлас жемқорлықты болдырмау әр бір азаматтың борышы »

Жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу тек сот,құқық қорғау немесе мемлекеттік органдардың міндетті емес,барлық ұлтжанды азаматтардың парызы. Мемлекеттік органдарда жұмыс жасайтындардың өзгенің тағдырына,жұмысына деген немқұрайдылығы,тоңмойын шенеуініктердің тойымсыздығы, қарапайым анықтама алуы үшін шеті мен шегі жоқ кезек көптеген азаматтар мемлекеттік қызметкерлерді пара алуға өздері арандатады. Өйткені халық арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы білімділік жетіспейді. Қоғамыздың барлық саласына дендеп еніп бара жатқан жемқорлықтың жолына батыл тоқсауыл қойып, олардың зардаптарын жою және мүдделілерді жауапқа тарту бүгінгі күннің ең басты міндеттерінің бірі. Сыбайлас жемқорлық ел экономикасының көтерілуіне үлкен кедергі келтіріп отырған қоғамымыздің ең басты қауіп - қатерлерінің бірі болып табылады. Сондықтан да оны болдырмау,алдын-алу мақсатында елімізде көптеген іс-шаралар жоспарланып, жүзеге асырылуда. Алайда, жемқорлықпен күрес барысы күн сайын қарқын алып келеді дегенімізбен,жегі құртқа...
Подробнее Просмотры: 8 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 29.10.2018

Последствия недействительности сделок

В целях реализации задач по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов органы налоговой службы предъявляют в суды иски о признании сделок недействительными в порядке статьи 19 Налогового Кодекса Республики Казахстан. Под данную категорию дел подпадают налогоплательщики, заключившие сделки с, так называемыми, «сомнительными» фирмами с доходами в сотни миллионов тенге, при этом активы у них – нулевые, зарплата только у одного человека - директора, либо вообще не выплачивается, как и налоги в бюджет. В каждом таком предприятии директорами числятся молодые люди либо асоциальные личности, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость, поскольку такая категория людей легко соглашается на директорское кресло и легкие деньги, взамен на копии удостоверений личностей и подписей на нескольких документах. Они же выступают и учредителями компаний, у которых нет ни офиса, ни оборудования, ни транспорта, ни трудовых ресурсов. Либо им становился гражданин другого...
Подробнее Просмотры: 8 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 29.10.2018

Категории субъектов предпринимательства

В зависимости от среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъекты предпринимательства относятся к следующим категориям: 1-субъекты малого предпринимательства, в том числе субъекты микропредпринимательства; 2-субъекты среднего предпринимательства; 3-субъекты крупного предпринимательства. Отнесение субъектов предпринимательства к категориям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, используется для целей: государственной статистики; оказания государственной поддержки; применения иных норм законодательства Республики Казахстан. Для целей государственной статистики используется только критерий среднегодовой численности работников. Для целей оказания государственной поддержки и применения иных норм законодательства Республики Казахстан используются два критерия: среднегодовая численность работников и среднегодовой доход. Среднегодовая численность работников субъектов предпринимательства определяется с учетом всех работников, включая работников ф...
Подробнее Просмотры: 8 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 29.10.2018

Последняя актуальная новость по ОСМС в Казахстане.

Сроки внедрения ОСМС в Казахстане перенесены с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года (Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения»). Работа по переводу всего населения на обязательное социальное медстрахование - штука сложная, работы много. Поэтому нужно еще время на подготовку и Минздрав ранее вышел с предложением перенести сроки внедрения обязательного медицинского страхования на 2020 год. Кроме того, принято решение до 2020 года приостановить перечисление взносов физических лиц, наемных работников, самозанятых, в том числе индивидуальных предпринимателей (ИП), а также взносов государства за льготные категории граждан в Фонд ОСМС. В то же время, сбор отчислений работодателей будет продолжен. ИП не платят за себя как ИП в 2018-2019 годах, но если ИП (КХ в том числе) имеют наемных работников, то должны делать отчисления с их зарплаты как работодатель (1,5% в 2018-2019 годах, 2% - с 2020 года). Пла...
Подробнее Просмотры: 9 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 29.10.2018

Преимущества электронной торговли

Управление государственных доходов по Уйгурскому району напоминает, что для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами через интернетНалоговым кодексом предусмотрены налоговые льготы по корпоративному подоходному налогу и индивидуальному подоходному налогу. То есть, лица, торгующие через Интернет, будут освобождены от уплаты корпоративного подоходного (индивидуального подоходного) налога, при соблюдении следующих условий: • оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронном виде; • оплата за товары производится безналичным платежом; • наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность; Также доходы от осуществления электронной торговли товарами должен составлять не менее 90% совокупного годового дохода. При несоблюдении данных условии налогоплательщик не вправе применять налоговые ль...
Подробнее Просмотры: 11 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 11.10.2018

Создано на платформе Alison CMS © 2011-2018. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании Licon.